Groenenorm

De afnemers van de examenproducten:

Alle 13 AOC’s zijn deelnemer aan Groene Norm, leverancier van examenproducten voor groen VMBO en MBO. Alle deelnemende instellingen kunnen de producten van Groene Norm vrij gebruiken.

 

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

Voor het MBO ontwikkelt Groene Norm beroepsproeven, werkprocesexamens, vaardigheidsexamens en kennisexamens. Voor elke kwalificatie vormt de beroepsproeve de basis van het examenplan. Voor werkprocessen die niet in de beroepsproeve geëxamineerd kunnen worden, wordt een werkprocesexamen ontwikkeld, een klein praktisch examen vergelijkbaar met een proeve. Voor sommige kwalificaties wordt het examenplan aangevuld met een vaardigheidsexamen en/of een kennisexamen.

Voor de VMBO-schoolexamens ontwikkelt Groene Norm proeven van bekwaamheid. Daarnaast stelt Groene Norm aan de scholen Schoolexamenbank Groen ter beschikking; dat is een itembank waarmee scholen zelf kennisexamens en/of vaardigheidsexamens kunnen samenstellen.

 

 Andere activiteiten van de examenleverancier

Groene Norm beperkt op dit moment haar activiteiten tot het ontwikkelen en aanbieden van examenproducten.

  

Relevante informatie 

Bij het ontwikkelen van examenproducten worden docenten van de aoc’s ingezet; daarmee wordt gewerkt aan draagvlak en kennisopbouw bij de scholen. Examenproducten worden samen met het bedrijfsleven ontwikkeld.

 Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
Telefoonnummer: 030 - 6087921
www.groenenorm.nl