MBO Automotive Center B.V. (MAC)

Examencentrum MAC ontwikkelt en levert examens, gericht op de wereld van Automotive. Met de examens laat de student zien dat hij of zij voldoet aan de eisen die beschreven staan bij de kerntaken van de desbetreffende kwalificaties.

Examencentrum MAC wordt gemanaged door een commissie genaamd de Orde van Examinering, bestaande uit:

  • Voorzitter = Roel Akkerman (Directeur MAC BV);
  • Secretaris = Ricardo Maas;
  • Lid = Richard Hoogenboom (Accountmanager MAC BV);
  • Lid = Rick van der Velden (Opleidingsmanager MAC BV).

De Orde van Examinering formuleert de visie van Examencentrum MAC , is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de processen en zorgt ervoor dat de kwaliteit van deze processen geborgd wordt.

Examencentrum MAC werkt met onafhankelijke en deskundige vakinhoudelijke constructeurs. Concept-examendocumenten worden voorgelegd aan adviseurs uit het onderwijs en het beroepenveld. Om examendocumenten vast te stellen huurt Examencentrum MAC twee onafhankelijke en deskundige vakinhoudelijke adviseurs in, waarvan één uit het onderwijs en één uit het beroepenveld, die afzonderlijk van elkaar, controleren of de examendocumenten voldoen aan producteisen van Stichting Validering Examens MBO.Automotive Center B.V.
5708 JZ Helmond
E-mail: info@mboautomotivecenter.nl