SVPB

De afnemers van de examenproducten

De SVPB ontwikkelt en neemt examens af voor beroepen die vallen binnen de particuliere beveiligingsbranche. Verschillende SVPB-diploma’s zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij ministeriële regeling aangewezen als verplichte diploma’s. Het gaat daarbij om de werkzaamheden van objectbeveiligers, winkelsurveillanten, persoonsbeveiligers, evenementenbeveiligers, particulier onderzoekers en alarmcentralisten. Vanaf 1 januari 2024 zal het SVPB-certificaat Havenbeveiliger verplicht gesteld worden in zeehavens. Daarnaast worden er examens ontwikkeld en afgenomen voor een aantal branche-certificaten en -diploma’s, waaronder Beveiliger niveau 3, Beveiliging in de Zorg en Planner. Tenslotte worden een aantal keuzedelen, gekoppeld aan de opleiding Beveiliger, ook door SVPB geëxamineerd. Dit geeft een mix aan afnemers; van MBO-studenten niveau 2 en 3 tot zij-instromers die een carrière-switch willen maken.

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

De SVPB maakt gebruik van verschillende toetsvormen:

  • Computer-based testing (CBT); dit zijn met name vakkennisexamens (multiple-choice), maar ook voor open werk examens.
  • Vaardigheidsexamens; gebruikt om beroepsvaardigheden in een gesimuleerde praktijksituatie aan te tonen.
  • Mondelinge examens; een gestructureerd gesprek (CGI) over (beroeps)situaties, op basis van in de beroepspraktijk uitgewerkte opdrachten.

Andere activiteiten van de examenleverancier

Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten van elke werknemer de vakbekwaamheid aantonen. Dat gebeurt met name bij de aanvraag van het legitimatiebewijs. De SVPB geeft daartoe SVPB-verklaringen uit die door de werkgever kunnen worden toegestuurd aan de politie / KMar. Via V:base kunnen de verklaringen gedownload worden èn kunnen medewerkers van politie en KMar de authenticiteit van die verklaringen nagaan.

Relevante informatie

De SVPB-examens worden geconstrueerd in samenwerking met deskundigen uit het bedrijfsleven en met docenten. Naast constructie van de examenproducten wordt ook de afname en beoordeling volledig verzorgd door de SVPB. Ook hiervoor worden experts uit het veld opgeleid en ingezet. Onderwijsinstellingen worden hiermee voor het volledige proces ontzorgd.Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
e-mail: info@svpb.nl
www.svpb.nl