Savantis

De afnemers van de examenproducten:
De Exameninstelling levert examenproducten en -diensten (afname Proeve van Bekwaamheid) voor de sector Schilderen en onderhoud en de sector Afbouw. Voor de sector Schoonmaak en glazenwassen, de sector Reclame, presentatie en communicatie en de sector Afvalbeheer en –Management en Beheer van de Openbare Ruimte (AMBOR) levert de Exameninstelling examenproducten. Naast de examens voor de kwalificatiedossiers levert de Exameninstelling ook examens voor diverse keuzedelen, zowel beroepsspecifieke als algemene keuzedelen, zoals Duurzaamheid, Orientatie op ondernemerschap en Arbo, veiligheid en milieu. Deze examens worden geleverd bij het lesmateriaal, maar zijn ook apart verkrijgbaar. Ook worden er examens ontwikkeld voor diverse branchetrainingen en -opleidingen.

 

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

De Exameninstelling levert theorie-en praktijkexamens, voor zowel de kwalificaties als de keuzedelen.

 

Andere activiteiten van de examenleverancier

De Exameninstelling biedt ondersteuning aan onderwijsinstellingen bij de inrichting van de examenomgeving, geeft cursussen en trainingen aan docenten, geeft advies en ondersteuning betreffende de afname van de examens, en levert examinatoren.
 

 

Relevante informatie 

Alle examenproducten worden ontwikkeld en vastgesteld in nauwe samenspraak met onderwijs en bedrijfsleven. De kwaliteit van de examens wordt nauwlettend bewaakt. Door een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem en het intensieve contact met onze klanten zijn onze producten up to date en uitvoerbaar. Uiteraard voldoen ze aan de eisen die in het waarderingskader van de onderwijsinspectie geformuleerd staan. De kwaliteit van onze examens wordt bevestigd door het Keurmerk Examenleverancier mbo. De beoordelingsrichtlijn van dit keurmerk is te vinden op www.excenter.nl. Meer informatie over de producten en diensten van de Exameninstelling Savantis kunt u vinden op: www.savantis.nl/onderwijs-examens/examens-savantis

 Limaweg 25
2743 CB Waddinxveen
Telefoonnummer: 0182 641 111
E-mail: info@savantis.nl
www.savantis.nl