Home

ExSamen is de vereniging van samenwerkende examenleveranciers

WIE ZIJN WIJ?

ExSamen is de vereniging van samenwerkende examenleveranciers. Als samenwerkende examenleveranciers inspireren en informeren we elkaar en delen we kennis en zorgen we voor onderlinge afstemming. We werken gezamenlijk aan kwaliteit om onze gezamenlijke passie uit te dragen: het werken aan goede examens voor iedere mbo-opleiding.

De bestuursleden:

  • Ton Remeeus  |  voorzitter  |  themagroep: digitale examinering  |  t.remeeus@stichtingpraktijkleren.nl  |  06-55705153
  • Jim Schouten  |  secretaris  |  themagroep: examens voor keuzedelen  |  jim.schouten@examenservices.nl  |  06-51823882
  • Michel Wouters  |  penningmeester  |  themagroep: externe validering en certificering  |  mwouters@consortiumbo.nl  |  06-23239829
  • Janneke van Santen  |  lid  |  themagroep: professionalisering  |  j.vansanten@visavi.nl  |  06-34746659
  • Ronald van Driel  |  lid  |  themagroep: kennisuitwisseling met examendeskundigen van scholen  |  r.vandriel@savantis.nl  |  06-53858848

WAT DOEN WIJ?

COLLECTIEF

We werken collectief aan de kwaliteit van de examens en de borging van deze kwaliteit. Kennisdeling en onderlinge afstemming vormen belangrijke elementen in de wisselwerking tussen de samenwerkende examenleveranciers.

één aanspreekpunt

We bieden één aanspreekpunt voor partijen zoals het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de MBO Raad, de NRTO, SBB, het College voor Toetsen en Examens en de examenleveranciers zelf.

vertegenwoordigen van exameninstellingen

Het vertegenwoordigen van exameninstellingen zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB hoofdstuk 1, titel 6);We behartigen de collectieve belangen van de samenwerkende examenleveranciers om daarmee de kwaliteit van de mbo-examens te verbeteren.

HOE DOEN WIJ DIT?

De vereniging ExSamen organiseert bijeenkomsten waar kennis en ervaringen worden gedeeld over specifieke onderwerpen of waarbij externe experts informatie geven. We ontwikkelen gezamenlijk processen of hulpmiddelen voor goede examinering. We zorgen voor gemeenschappelijke belangenbehartiging en zijn gesprekspartner voor en nemen deel aan bijeenkomsten met onze stakeholders over landelijke ontwikkelingen rondom examinering. We proberen onze activiteiten voor de grote diversiteit aan doelgroepen waarvoor en waarmee we werken te organiseren (scholen, branches/bedrijven en medewerkers van de examenleveranciers). Nieuwsgierig? Kijk op onze activiteitenkalender.

HISTORIE

In het voorjaar 2015 hebben een aantal examenleveranciers als initiatiefnemers besloten te onderzoeken hoe de examenleveranciers elkaar konden versterken in de kwaliteit van hun diensten en producten en een eigen stem konden geven aan het geluid van de examenleveranciers. Op 1 juni 2016 is de vereniging ExSamen opgericht. Doel van onze vereniging is het collectief werken aan de kwaliteit van de examens en de borging van deze kwaliteit. Ook behartigen wij de collectieve belangen van de samenwerkende examenleveranciers om op deze manier ook de kwaliteit van de mbo-examens te verbeteren.

CONTACT

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ons algemene mailadres: info@exsamen.nl