ESS examenservices

De afnemers van de examenproducten
ESS examenservices ontwikkelt examens voor de sector Handel & Mode. De examens worden geleverd aan mbo-opleidingen (ook aan niet door de overheid bekostigde instellingen).

Welke producten worden gemaakt: soorten examens
ESS examenservices ontwikkelt proeven van bekwaamheid en theorie-examens die aansluiten op de kwalificatiedossiers. Het aanbod bevat ook examens voor de keuzedelen. De examens richten zich op entree, retail, commercie, marketing, logistiek en mode. Ook levert ESS examenservices branche-gekleurde examens. ESS examenservices biedt aanvullend op de beroepsgerichte examens een aanbod voor de examinering van Nederlands en Moderne Vreemde talen (Engels en Duits).

Andere activiteiten van de examenleverancier
ESS examenservices geeft advies en biedt ondersteuning op het gebied van beoordelen. Ook traint ESS examenservices docenten en andere betrokkenen op examengebied.

Relevante informatie
Samen met onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelt ESS examenservices al meer dan 15 jaar beroepsrelevante examens vanuit de kernwaarden co-creatie, deskundigheid en vertrouwen.Galvanistraat 7
6716 AE Ede
Telefoonnummer: 0318 698 498
E-mail: info@essmbo.nl
www.essmbo.nl