Coöperatie Examens MBO

De afnemers van de examenproducten:

De examens van de Coöperatie Examens MBO zijn voor alle mbo-instellingen die zijn aangesloten bij de coöperatie. Dat betekent dat de ROC’s, AOC’s, vakscholen en niet bekostigde instellingen afnemers zijn van de examenproducten.

 

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

De Coöperatie Examens MBO maakt rekenexamens. Deze examens worden in gezamenlijkheid met rekendocenten van aangesloten scholen ontwikkeld. Het gaat om digitale, multimediale en interactieve examens op basis van de nieuwe rekeneisen. Ze handelen over herkenbare situaties uit het leven van de studenten.

 

Andere activiteiten van de examenleverancier

Belangrijk voor de Coöperatie Examens MBO is het informeren en voorlichten van onze stakeholders. Dat zijn alle rekendocenten in het land, examencommissies en medewerkers van examenbureaus en van ict-afdelingen. Daarnaast natuurlijk bestuurders, directie en beleidsmedewerkers van de mbo-instellingen. De gebruikers worden ook door ons getraind om eenvoudig met de software om te kunnen gaan.

 

Relevante informatie 

Het doel van de Coöperatie Examens MBO is m alle mbo’s in Nederland te voorzien van hoogwaardige rekenexamens en daarmee ons steentje bij te dragen aan het afleveren van mbo’ers die kunnen rekenen. Door onze intensieve samenwerking met scholen hebben we vaak vacatures voor (reken)docenten. Die vind je op onze website www.examensmbo.nl.Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort
E-mail: examens@examensmbo.nl
www.examensmbo.nl