Mister Dutch

De afnemers van de examenproducten

 

Instellingen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang nemen de examens van Mister Dutch af. De examens worden door Mister Dutch zelf afgenomen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang in het kader van de taaleis 3F (Nederlands).

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

 

Mister Dutch ontwikkelt beroepsgerichte examens Nederlands spreken (3F), gesprekken voeren (3F) en schrijven (2F/3F) die aansluiten op de kwalificatiedossiers van de opleidingen Pedagogisch medewerker, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent.

Andere activiteiten

 

Mister Dutch is niet alleen examenleverancier, wij verzorgen ook het gehele proces rondom de examinering. Onze constructeurs en vaststellers ontwikkelen de examens, onze examinatoren nemen de examens af en onze assessors beoordelen de examens. Daarnaast bieden we ook korte (online) trainingen aan ter voorbereiding op onze examens. Verder verzorgt Mister Dutch (online) voorlichtingen aan pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden over de examens.

Relevante informatie

 

Mister Dutch ontwikkelt beroepsgerichte examens Nederlands voor spreken, gesprekken voeren en schrijven 2F en 3F voor een specifieke branche (kinderopvang). We bieden maatwerk en kunnen op aanvraag beroepsgerichte examens ontwikkelen voor andere branches.Boezemsingel 478 (25e etage)
3034 CD Rotterdam
E-mail: taaltoetsen@misterdutch.nl
www.misterdutch.nl