SOESV

Waarom SOESV?
De samenwerkende partners van SOESV zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak bij de ontwikkeling, vaststelling en distributie van examens kwaliteitsverhogend en kostenbesparend werkt.

Hoe werkt SOESV?

Wij kiezen voor een slimme samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat expertise efficiënt wordt ingezet en breed draagvlak ontstaat. We werken waar mogelijk nauw samen met andere examenstichtingen.
SOESV kiest voor een professionele coördinatie en ondersteuning van de beleidsontwikkeling, examenontwikkeling, examenvaststelling en examendistributie.
Wat biedt SOESV?

SOESV levert examens voor de mbo-opleidingen Optiek, Audicien en MSMH uit het domein Specialistisch Vakmanschap. De examenproducten sluiten aan op de kwalificatiedossiers, voldoen aan de eisen van de Inspectie en de OCW-criteria voor de certificering van ingekochte examens.

 Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-608 76 16
E-mail: info@soesv.nl
www.soesv.nl