StECI

Aanvullende informatie
StECI organiseert van, voor en door de deelnemende scholen de ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en beheer en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten.

Waarom StECI?
De initiatiefnemers van StECI zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak bij de ontwikkeling, vaststelling en distributie van examens kwaliteit verhogend en kostenbesparend werkt!
Hoe werkt StECI?
Wij kiezen voor een slimme samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat expertise efficiënt wordt ingezet en een breed draagvlak ontstaat. We maken gebruik van bestaande structuren (examenbanken) en van voorbeelden van andere examenleveranciers.
StECI kiest voor een professionele coördinatie en ondersteuning van de beleidsontwikkeling, examenontwikkeling, examenvaststelling en examendistributie.

Wat biedt StECI?
StECI levert examens voor de mbo-opleidingen uit de Creatieve industrie. De examenproducten sluiten aan op de kwalificatiedossiers en voldoen aan de eisen van de Inspectie en de OCW-criteria voor de certificering van ingekochte examens.

De volgende ontwikkelgroepen zijn actief binnen StECI:

  • Artiesten
  • AV-Productie
  • DTP
  • Mediamanagement
  • Mediaredactie
  • Mediavormgeving
  • Podium – en evene;menttechniek
  • Ruimtelijke vormgeving
  • Signmaking