Bureau ICE

De afnemers van de examenproducten:

Alle ROC’s, AOC’s, vakscholen en particuliere aanbieders kunnen de examenproducten van Bureau ICE gebruiken.

 

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

Voor het mbo ontwikkelt Bureau ICE instellingsexamens taal en rekenen, zowel met een generieke als een beroepscontext. In opdracht ontwikkelen we ook examens voor keuzedelen en examens voor kwalificaties.

 

Andere activiteiten van de examenleverancier

Bureau ICE verzorgt trainingen en workshops om de examinering te professionaliseren. De trainingspakketten zijn modulair opgezet en sluiten aan bij de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA-cyclus) zoals die ook binnen de Beschrijvingen van Examentaken is opgenomen. Voor elke stap uit deze cyclus is er een trainingspakket. Zo kunt u op basis van de Scan Examentaken gericht kiezen waarop een deelnemer wel of niet geschoold moet worden. U weet dan dat uw examenpersoneel precies de training volgt die nodig is om de deskundigheid te bevorderen.

 

Relevante informatie 

Bureau ICE ondersteunt u graag bij het betrouwbaar uitvoeren en borgen van de examenprocessen en examenproducten. Bijvoorbeeld met:

  • Een audit waarmee we snel en efficiënt in kaart brengen hoe uw examenorganisatie ervoor staat.
  • Het gezamenlijk construeren van de examens, waarbij de expertise van de docenten wordt ingezet.
  • Screenen van het Handboek Toetsing en Examinering.
  • Met het TOA-toetsplatform kunt u de student van intake tot examen begeleiden. TOA is marktleider in de toetsing van taal en rekenen in het mbo.Magistratenlaan 140
5223 MB 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088-5569800
www.bureau-ice.nl/contact www.toets.nl