ECM

De afnemers van de examenproducten:
De Exameninstelling levert examenproducten en -diensten (afname Expertisecentrum Meubel ontwikkelt examens van de hout- en meubelopleidingen. Dit doen we in nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De examens zijn dan ook afgestemd op de mbo-opleidingen uit de kwalificatiestructuur Hout en Meubel. Bij de examens staat uitvoering in de context van de beroepspraktijk centraal. Daarom vinden de kwalificerende examens (deels) plaats in het leerbedrijf van de deelnemer en/of op een van de elf regionale ECM-examencentra. Op die centra simuleren we de beroepspraktijk. In opdracht van de onderwijsinstellingen organiseert Expertisecentrum Meubel de uitvoering van de examens op deze centra.

 

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

Praktijkexamens in de vorm van een Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets.De Proeve van bekwaamheid is het examen (voor niveau 2, 3 en 4) dat in het leerbedrijf wordt uitgevoerd. Dit examen dekt alle kerntaken uit het kwalificatiedossier. Tijdens het examen voert de kandidaat een (aantal) opdracht(en) uit in de beroepspraktijk. Door de opdrachten goed uit te voeren, toont de kandidaat aan dat de kerntaken en werkprocessen voldoende beheerst worden. Na de uitvoering van de opdrachten van de proeve van bekwaamheid volgt een portfoliobeoordeling. De vakvaardigheidstoets is een examen voor niveau 1, 2 en 3. Bij dit examen moet de deelnemer aantonen dat hij de meeste belangrijke werkprocessen van het beroep beheerst in een andere beroepspraktijk dan het eigen leerbedrijf.

ECM heeft ook een Formatieve toetsenbank. Deze wordt op dit moment uitgebreid met een summatieve omgeving

 

Andere activiteiten van de examenleverancier

Validering/vaststelling van examens
 

 

Relevante informatie 

ECM is in bezit van de keurmerken examendiensten en examenproducten van het Keurmerk examenleveranciers.

 
 Daggeldersweg 2
Woerden
Telefoonnummer: 0182 641 111
www.ecmeubel.nl