Stem

De afnemers van de examenproducten:

Scholen:

  • ROC’s 

Sectoren:

  • Motorvoertuigentechniek
  • Carrosserietechniek
  • Tweewielertechniek

 

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

  • Praktijkbeoordelen.nl
  • Proeven van bekwaamheid
  • Kennisexamens
  • Beroepsgerichte taalexamens
  • Examens voor keuzedelen

 

Andere activiteiten van de examenleverancier

Training en coaching
 

 

Relevante informatie 

Stem is de standaard voor goede examens voor de mobiliteitsbranche. Stem is van onderwijs en bedrijfsleven en maakt examens die gedragen worden door alle partners. Stem heeft tot doel om de kwaliteit van het toekomstig personeel te borgen door een goede, realistische meetlat te stellen in de examinering.

 
 Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-608 77 90
E-mail: info@stichtingstem.nl
www.stichtingstem.nl