STeAG

De afnemers van de examenproducten:

De opleidingen apothekers-, dokters- en/of tandartsassistent van in het mbo-onderwijs.

 

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

Proeven van bekwaamheid voor alle kerntaken van de opleidingen apothekers-, dokter- en tandartsassistent. Daarnaast wordt een examenbank ingericht met daarin examenvragen voor de drie genoemde opleidingen waarna kennisexamens geleverd worden.

 

 

Relevante informatie 

De Stichting Examinering Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg (STeAG) streeft sinds haar oprichting in 2002 voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van de examinering van de AG opleidingen apothekersassistent, doktersassistent en tandartsassistent. Deelnemers van de Stichting zijn 27 ROC’s die een of meer van de opleidingen apothekers-, dokters- en/of tandartsassistent aanbieden.

Voor elk kwalificatiedossier zijn exameninstrumenten ontwikkeld die door de deelnemers, de AG opleidingen, in de praktijk zijn toegepast. STeAG ontwikkelt examens per kerntaak die zowel in de beroepspraktijk (BPV) als in simulatie (school) zijn af te nemen. Dit geldt zowel voor het kwalificatie dossier (KD) als voor beroepsgerichte keuzedelen. STeAG spreekt van proeven van bekwaamheid en van kennisexamens. Voor de kennisexamens vormt de Body of Knowledge (BOK) de basis.

STeAG streeft naar het betrekken van de branche organisaties (KNMP/SBA, KNMG/LHV/NVDA en KNMT) bij het constructieproces om de relevantie in de beroepspraktijk te borgen en het draagvlak te vergroten.

 Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort
Telefoonnummer: 033-2460447
Contactpersoon: Marc Zwamborn
www.steag.nl