Edu’Actief

De afnemers van de examenproducten:

Examens voor 33 ROC’s, alle mbo-afdelingen met opleidingen Sport en Bewegen, daarnaast Dienstverlening Sport en Recreatie en Keuzedelen

 

Welke producten worden gemaakt: soorten examens

Proeve van bekwaamheden zowel binnen schools als buitenschools ; examens voor keuzedelen SB ook in de vorm van proeves

 

Andere activiteiten van de examenleverancier

Edu’Actief helpt docenten en studenten bij het maken van een goede selectie van benodigde skills en kennis en genereert vernieuwende leermiddelen.

 

Relevante informatie 

Met medewerking van 12 scholen worden examens geconstrueerd en vastgesteld dit alles in opdracht van CIOS NL en de Bedrijfstakgroep Sport en Bewegen

 Zomerdijk 9F
7942 JR Meppel
Telefoonnummer: 0522 235235
E-mail: info@edu-actief.nl
www.sportexamens.nl
www.examensdienstverlening.nl